Hệ thống kiểm soát ra vào là gì?

Hệ thống kiểm soát ra vào (Access control) là hệ thống điện tử được thiết kế để kiểm soát hoạt động ra vào trong một hệ thống. Làm nhiệm vụ xác thực và cho phép một người, phương tiện hoặc sản phẩm ra vào trong hệ thống. Từ đó, đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống.

Hệ thống kiểm soát ra vào là gì?

Access control đảm bảo an ninh bằng cách quản lý linh hoạt những người được phép vào khu vực của bạn. Hệ thống phổ biến nhất là hệ thống sử dụng bộ điều khiển cửa điện tử, dùng thẻ hoặc thẻ từ vuốt qua đầu đọc gán trên cửa để xác thực. Và các hệ thống này được sử dụng với mục đích bảo mật và bảo đảm an ninh các khu vực nhạy cảm.

Lắp đặt kiểm soát cửa ra vào

Hệ thống kiểm soát ra vào kết hợp chấm công

Tùy thuộc vào yêu cầu về việc đảm bảo an ninh nên việc sử dụng Access control cũng có nhiều loại khác nhau như: sinh trắc học ( vân tay, nhận diện khuôn mặt & võng mạc), RFID, bộ điều khiển cửa và đầu đọc thẻ,…

Hệ thống kiểm soát bằng thẻ cho phép lượng người vào ra trong các khu vực cần hạn chế qua lại. Trong một số trường hợp, hệ thống kiểm soát truy cập vật lý còn có thể tích hợp với hệ thống điện tử bằng cách giới hạn quyền truy cập tài nguyên của người dùng trên hệ thống mạng máy tính.

Hệ thống kiểm soát ra vào gồm những thiết bị gì?

Hệ thống bao gồm các thiết chính như bộ điều khiển, đầu đọc, thẻ và phụ kiện

  • Bộ điều khiển: Là bo mạch điều khiển hệ thống, đã được đóng gói hoặc tích hợp vào đầu đọc.
  • Đầu đọc: đọc thẻ, vân tay, khuôn mặt và truyền thông tin về bộ điều khiển.
  • Thẻ: RFID, Mifare hoặc Proximity chứa thông tin cá nhân. Có thể thay thẻ bằng các phương thức nhận diện như: Vân tay, khuôn mặt, võng mạc mắt.
  • Phụ kiện: bao gồm khóa cửa/ barie / cửa tự động… và các thiết bị phụ trợ khác.

Hệ thống sẽ điều khiển các các cổng kiểm soát cụ thể như: khóa cửa. barie, cửa tự động, cửa phân làn …

Nếu 1 người có thẻ hoặc mã vân tay xác nhận với đầu đọc. Đầu đọc đọc và truyền thông tin về bộ điều khiển. Bộ điều khiển phân tích: Nếu hợp lệ cửa sẽ mở; Nếu không hợp lệ cửa sẽ không mở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.